Przedszkole Pełne Wrażeń

Wydatki kwalifikowane: 324 200,00 PLN

Wnioskowane dofinansowanie: 275 570,00 PLN

Okres realizacji projektu: 2020-08-012021-12-28

Krótki opis projektu

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji 7 dzieci (4 chłopców) z niepełnosprawnościami w Niepublicznym Przedszkolu Elementarz w Katowicach prowadzonym przez Przedszkole Muzyczny Elementarz Spółka z o.o. poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w postaci realizacji dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej, tj. udział w 2256 godzinach zajęć wyrównujących deficyty wynikające z niepełnosprawności. Najważniejsze zadania w projekcie to:

 • Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na zajęcia terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami
 • Przeprowadzenie 15 godzin szkoleń dla 6 nauczycieli oraz studiów podyplomowych dla 1 osoby z zakresu pedagogiki specjalnej
 • Zorganizowanie specjalistycznych zajęć terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami orz zajęć socjoterapeutycznych, stymulujących wszechstronny rozwój dzieci z niepełnosprawnościami wspólnie z pełnosprawnymi rówieśnikami

Zakres projektu:

Dostosowanie pomieszczeń do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami

Zadanie będzie polegało na adaptacji pomieszczeń polegającym na malowaniu, drobnych naprawach. Będą to: pomieszczenie do zajęć terapeutycznych, w szczególności fizjoterapeutycznych oraz „Sali światła”. W ramach adaptacji pomieszczenia zostaną wyposażone w:

 • Dywan
 • Apteczkę
 • Gaśnicę
 • Tablicę korkową
 • Kamery i monitory do monitoringu
 • Sprzęt komputerowy
 • Sprzęt usprawniający zaburzenia ruchu i pomoce dydaktyczne

Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli

 • stacjonarne zajęcia warsztatowe dla nauczycieli.
 • studia podyplomowe dla 1 beneficjenta.

Zajęcia poprowadzą m. in. specjaliści i wykładowcy wyższych uczelni z Danii i Polski. Są to naukowcy, którzy wniosą w pedagogikę przedszkolną nowe – poparte badaniami naukowymi wartości rozwoju małego dziecka. Szkolenia spowodują, że przeszkolone osoby będą mogły rozpowszechniać idę zdrowego
i przyjaznego dzieciństwa. W woj. śląskim będzie to pierwsze przedszkole, które zachowując polskie tradycje wdroży elementy programu osiągającego uznanie na całym świecie.

Zorganizowanie zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami

 • Specjalistyczne Indywidualne zajęcia terapeutyczne
 • Indywidualne  zajęcia fizjoterapeutyczne
 • Indywidualne zajęcia gimnastyki korekcyjnej
 • Indywidualne zajęcia terapii SI
 • Dogoterapia – zajęcia grupowe
 • Arteterapia – zajęcia grupowe
 • Terapia przez ruch – zajęcia grupowe
 • Zajęcia socjoterapeutyczne – zajęcia grupowe